TEČAJEVI ZA​ SKIPERE I NAUTIČARE

Tečaj se odvija u skladu s odredbama Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama (čl 55.) , dodatak 10. Kandidat koji s uspjehom završi program izobrazbe i položi ispit ovlašten je upravljati svim vrstama jahti do 500 BT bez obzira na područje i namjenu plovidbe.

Trajanje izobrazbe: 24 dana
Valjanost svjedodžbe: 5 godina
Preduvjeti: 20 godina
Dokumentacija: liječnička potvrda, osobna iskaznica, fotografija 3 x 3,5 cm

Pomorska plovidba , Konstrukcija i stabilnost broda, Manevriranje brodom i izbjegavanje sudara na moru , Popravljanje broda, brodskih uređaja i postrojenja,
Sigurnost na moru, Meteorologija i oceanografija, Pomorsko pravo , engleski jezik i ostalo.

Detaljni prikaz programa izobrazbe

Od predviđenih 24 dana trajanja tečaja minimalno 4 dana provodi se na praktičnom uvježbavanju na jahti.

Nakon uspješno završenog tečaja i položenog ispita na Lučkoj kapetaniji ili pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture polazniku će biti izdana svjedodžba o osposobljenost za Zapovjednika jahte kategorija B (500 BT).

Tečaj se odvija u skladu s odredbama Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama (čl 54.) , dodatak 9. Kandidat koji s uspjehom završi program izobrazbe i položi ispit ovlašten je upravljati svim vrstama jahti do 100 BT bez obzira na područje i namjenu plovidbe.

Trajanje izobrazbe: 10 dana
Valjanost svjedodžbe: 5 godina
Preduvjeti 18 godina
Dokumentacija: liječnička potvrda, osobna iskaznica, 1 fotografija 3 x 3,5 cm

Pomorska plovidba, Konstrukcija i stabilnost broda, Manevriranje brodom i izbjegavanje sudara na moru, Poznavanje broda, brodskih uređaja i postrojenja, Sigurnost na moru, meteorologija i oceanografija, Pomorsko pravo, engleski jezik i ostalo.

Od predviđenih 10 dana trajanja tečaja minimalno 4 dana provodi se na praktičnom uvježbavanju na jahti.

Nakon uspješno završenog tečaja i položenog ispita na Lučkoj kapetaniji ili pri Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture polazniku će se izdati svjedodžba o osposobljenost za Zapovjednika jahte kategorija A (100 BT).

Detaljni prikaz programa izobrazbe

Trajanje izobrazbe: 4 dana
Valjanost svjedodžbe: 5 godina
Preduvjeti:18 godina
Dokumentacija: liječnička potvrda, osobna iskaznica, fotografija 3 x 3,5 cm

Nautička karta – simboli, oznake i kratice, koordinate pozicije, kurs i azimut, udaljenost; Terestrička navigacija; Kompas, Priručnici za navigaciju, Radar, dubinomjer, brzinomjer., Motori s unutrašnjim izgaranjem, podjela, sustavi motora – gorivo, struja, hlađenje, podmazivanje; Sredstva i postupci protupožarne zaštite, Mjere za zaštitu mora od zagađenja uljima, Propisi o plovidbi i redu u lukama; Vrste i tipovi brodica i jahti, Stabilnost brodice, Konopi i čvorovi, Sidra; Meteorologija, Pravila o izbjegavanju sudara na moru, svjetla, dnevni i zvučni signali, signali opasnosti; Manevriranje brodicom, plovidba, pristajanje, isplovljenje, sidrenje; Suradnja sa službom za traganje i spašavanje (SAR – MRCC), sredstva za spašavanje; Pružanje prve pomoći, Isprave, dijelovi i rukovanje radio telefonskom postajom, identifikacija i pozivni znak; Opći postupak za uspostavljanje radio veze; Signal i poziv pogibelji, hitnosti i sigurnosti; Upotreba međunarodne tablice za sricanje slova i brojeva; GMDSS sustav

Nakon uspješno završenog tečaja i položenog ispita na Lučkoj kapetaniji ili pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture polazniku će se izdati uvjerenje o osposobljenost za Voditelja brodice kategorije C., (plovila za gospodarske i osobne potrebe do 30BT odnosno 15 m duljine).

Detaljni program tečaja VODITELJ BRODICE KATEGORIJE C

Trajanje izobrazbe: 2 dana
Valjanost svjedodžbe: trajna
Preduvjeti 16 godina
Dokumentacija: osobna iskaznica, fotografija 3 x 3,5 cm

Nautička karta – simboli, oznake i kratice, koordinate pozicije, kurs i azimut, udaljenost; Terestrička navigacija; Kompas, Priručnici za navigaciju, Radar, dubinomjer, brzinomjer., Motori s unutrašnjim izgaranjem, podjela, sustavi motora – gorivo, struja, hlađenje, podmazivanje; Sredstva i postupci protupožarne zaštite, Mjere za zaštitu mora od zagađenja uljima, Propisi o plovidbi i redu u lukama; Vrste i tipovi brodica i jahti, Stabilnost brodice, Konopi i čvorovi, Sidra; Meteorologija, Pravila o izbjegavanju sudara na moru, svjetla, dnevni i zvučni signali, signali opasnosti; Manevriranje brodicom, plovidba, pristajanje, isplovljenje, sidrenje; Suradnja sa službom za traganje i spašavanje (SAR – MRCC), sredstva za spašavanje; Pružanje prve pomoći, Isprave, dijelovi i rukovanje radio telefonskom postajom, identifikacija i pozivni znak; Opći postupak za uspostavljanje radio veze; Signal i poziv pogibelji, hitnosti i sigurnosti; Upotreba međunarodne tablice za sricanje slova i brojeva; GMDSS sustav

Nakon uspješno završenog tečaja i položenog ispita na Lučkoj kapetaniji ili pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture polazniku će se izdati uvjerenje o osposobljenost za Voditelja brodice kategorije B., (plovila za osobne potrebe do 30BT odnosno 15m duljine).

 

Tečaj se provodi u skladu sa zahtjevima STCW IV/2

Trajanje izobrazbe: 3 dana
Valjanost svjedodžbe: neograničeno
Preduvjeti: nema
Dokumentacija; osobna iskaznica , 1 fotografija 3 x 3,5 cm

Načela pomorskih komunikacija, GMDSS, Svjetski pomorski sustav pogibelji i sigurnosti, GMDSS komunikacijski sustavi; DSC sustav, VHF, EPIRB i SART, NAVTEX, Pomorska sigurnosna izvješća MSI, Uzbunjivanje SAR komunikacije, Komunikacije pogibelji, hitnosti i sigurnosti, Postupci općih komunikacija, Obvezni postupci kod obavljanje radio službe, Komunikacija na engleskom jeziku.

Detaljni prikaz programa naobrazbe

Trajanje izobrazbe: 1 dan
Valjanost svjedodžbe: neograničeno
Preduvjeti: nema
Dokumentacija: osobna iskaznica, fotografija 3 x 3,5 cm

Tečaj je namijenjen svim osobama koje su položile ispit Voditelja brodice B prije uvođenja dijela tečaja koji se odnosi na pomorske komunikacije. Polaznici upoznaju odredbe vezane za uspostavljanje veza putem VHF radio postaja, procedure pogibelji hitnosti i sigurnosti, opći postupci komunikacija s brodovima i obalnim radio postajama, upoznaju osnove GMDSS sustava pomorske komunikacija itd.

 

Termini pomorskih tečajeva

Prijavi se na željeni tečaj

Our team will be in touch as soon as possible to discuss your needs.