TEČAJEVI ZA​ SKIPERE I NAUTIČARE

Tečaj se odvija u skladu s odredbama Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama (čl 55.) , dodatak 10. Kandidat koji s uspjehom završi program izobrazbe i položi ispit ovlašten je upravljati svim vrstama jahti do 500 BT bez obzira na područje i namjenu plovidbe.

Trajanje izobrazbe: 24 dana
Valjanost svjedodžbe: 5 godina
Preduvjeti: 20 godina starosti
Dokumentacija: lječnička svjedodžba, osobna iskaznica, fotografija 3 x 3,5 cm

Sadržaj : Pomorska plovidba , k onstrukcija i stabilnost broda, m anevriranje brodom i izbjegavanje sudara na moru , p oznavanje broda, brodskih uredjaja i postrojenja,
sigurnost na moru, m eteorologija i oceanografija, p omorsko pravo , e ngleski jezik i ostalo.

Detaljni prikaz programa izobrazbe

Od predvidjenih 24 dana trajanja tečaja minimalno 4 dana provodi se na praktičnom uviježbavanju na jahti.

Nakon uspješno završenog tečaja i položenog ispita na Lučkoj kapetaniji ili pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture polazniku će biti izdana svjedodžba o osposobljenost za Zapovjednika jahte kategorija B (500 BT).

Tečaj se odvija u skladu s odredbama  Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama (čl 54.) , dodatak 9.  Kandidat koji s uspjehom završi program izobrazbe i položi ispit ovlašten je upravljati svim vrstama jahti do 100 BT bez obzira na područje i namjenu plovidbe.

Trajanje izobrazbe: 10 dana
Valjanost svjedodžbe: 5 godina
Preduvjeti 18 godina starosti
Dokumentacija: lječnička svjedodžba, osobna iskaznica, 1 fotografija 3 x 3,5 cm

Sadržaj :   Pomorska plovidba, konstrukcija i stabilnost broda, manevriranje brodom i izbjegavanje sudara na moru, poznavanje broda, brodskih uredjaja i postrojenja, sigurnost na moru, meteorologija i oceanografija, pomorsko pravo, engleski jezik i ostalo. Od predvidjenih 10 dana trajanja tečaja minimalno 4 dana provodi se na praktičnom uviježbavanju na jahti.

Nakon uspješno završenog tečaja i položenog ispita na Lučkoj kapetaniji ili pri Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture polazniku će se izdati svjedodžba o osposobljenost za Zapovjednika jahte kategorija A (100 BT).

Detaljni prikaz programa izobrazbe

Trajanje izobrazbe: 4 dana
Valjanost svjedodžbe: 5 godina
Preduvjeti 18 godina starosti
Dokumentacija: lječnička svjedodžba, osobna iskaznica, fotografija 3 x 3,5 cm

Program  tečaja :

Nautička karta – simboli, oznake i kratice, koordinate pozicije, kurs i azimut, udaljenost; Terestrička navigacija; Kompas, Priručnici za navigaciju, Radar, dubinomjer, brzinomjer., Motori s unutrašnjim izgaranjem, podjela, sustavi motora – gorivo, struja, hlađenje, podmazivanje; Sredstva i postupci protupožarne zaštite, Mjere za zaštitu mora od zagađenja uljima, Propisi o plovidbi i redu u lukama; Vrste i tipovi brodica i jahti, Stabilnost brodice, Konopi i čvorovi, Sidra; Meteorologija, Pravila o izbjegavanju sudara na moru, svjetla, dnevni i zvučni signali, signali opasnosti; Manevriranje brodicom, plovidba, pristajanje, isplovljenje, sidrenje; Suradnja sa službom za traganje i spašavanje (SAR – MRCC), sredstva za spašavanje; Pružanje prve pomoći, Isprave, dijelovi i rukovanje radio telefonskom postajom, identifikacija i pozivni znak; Opći postupak za uspostavljanje radio veze; Signal i poziv pogibelji, hitnosti i sigurnosti; Upotreba međunarodne tablice za sricanje slova i brojeva; GMDSS sustav

Nakon uspješno završenog tečaja i položenog ispita na Lučkoj kapetaniji ili pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture polazniku će se izdati uvjerenje o osposobljenost za Voditelja brodice kategorije C., (plovila za gospodarske i osobne potrebe do 30BT odnosno 15m duljine).

Detaljni program tečaja VODITELJ BRODICE KATEGORIJE C

Trajanje izobrazbe: 2 dana
Valjanost svjedodžbe: trajna
Preduvjeti 16 godina starosti
Dokumentacija: osobna iskaznica, 1 fotografija 3 x 3,5 cm

Program  tečaja :  Nautička karta – simboli, oznake i kratice, koordinate pozicije, kurs i azimut, udaljenost; Terestrička navigacija; Kompas, Priručnici za navigaciju, Radar, dubinomjer, brzinomjer.,  Motori s unutrašnjim izgaranjem, podjela, sustavi motora – gorivo, struja, hlađenje, podmazivanje; Sredstva i postupci protupožarne zaštite, Mjere za zaštitu mora od zagađenja uljima,  Propisi o plovidbi i redu u lukama; Vrste i tipovi brodica i jahti, Stabilnost brodice, Konopi i čvorovi, Sidra; Meteorologija,  Pravila o izbjegavanju sudara na moru, svjetla, dnevni i zvučni signali, signali opasnosti; Manevriranje brodicom, plovidba, pristajanje, isplovljenje, sidrenje; Suradnja sa službom za traganje i spašavanje (SAR – MRCC), sredstva za spašavanje; Pružanje prve pomoći,  Isprave, dijelovi i rukovanje radio telefonskom postajom, identifikacija i pozivni znak; Opći postupak za uspostavljanje radio veze; Signal i poziv pogibelji, hitnosti i sigurnosti; Upotreba međunarodne tablice za sricanje slova i brojeva; GMDSS sustav

Nakon uspješno završenog tečaja i položenog ispita na Lučkoj kapetaniji ili pri MinistarstvU mora, prometa i infrastrukture polazniku će se izdati uvjerenje o osposobljenost za Voditelja brodice kategorije B., (plovila za osobne potrebe do 30BT odnosno 15m duljine).

Ispit mogu polagati osobe s navršenih 16 godina starosti.

Tečaj se provodi u skladu sa zahtjevima STCW IV/2

Trajanje izobrazbe: 3 dana
Valjanost svjedodžbe: neograničeno
Preduvjeti: nema
Dokumentacija; osobna iskaznica , 1 fotografija 3 x 3,5 cm

Sadržaj :  Načela pomorskih komunikacija, GMDSS, Svjetski pomorski sustav pogibelji i sigurnosti, GMDSS komunikacijski sustavi; DSC sustav, VHF, EPIRB i SART, NAVTEX, pomorska sigurnosna izvješća MSI, uzbunjivanje SAR komunikacije, komunikacije pogibelji, hitnosti i sigurnosti, Postupci opčih komunikacija, obvezni postupci kod obavljanja radio službe, komunikacija na engleskom jeziku.

Detaljni prikaz programa naobrazbe

Tečaj je namjenjen svim osobama koje su položile ispit Voditelja brodice B prije uvođenja dijela tečaja koji se odnosi na pomorske komunikacije.  Polaznici upoznaju odredbe vezane za uspostavljanje veza putem VHF radio postaja, procedure pogibelji hitnosti i sigurnosti, opći postupci komunikacija sa brodovima i obalnim radio postajama, upoznaju osnove GMDSS sustava pomorske komunikacija itd.

Trajanje izobrazbe: 1 dan
Valjanost svjedodžbe: neograničeno
Preduvjeti: nema
Dokumentacija; osobna iskaznica, 1 fotografija 3 x 3,5 cm

Termini pomorskih tečajeva

Prijavi se na željeni tečaj

Our team will be in touch as soon as possible to discuss your needs.