SIGURNOST NA MORU

Članovi posade na brodu, platformi ili jahti moraju prije prvog ukrcaja savladati program izobrazbe i položiti ispit iz temeljne sigurnosti na brodu. Temeljna sigurnost na brodu je, dakle, obvezna pomorska izobrazba u skladu s Međunarodnom Konvencijom o standardima za obuku, izdavanje svjedodžaba i držanje straže pomoraca. Svjedodžba Temeljne sigurnosti na brodu nužan je preduvjet za ukrcaj na brod, platformu ili jahtu, bez obzira u kojem se svojstvu osoba ukrcava.

Trajanje izobrazbe:6 dana
Valjanost svjedodžbe:5 godina
Preduvjeti:nema
Dokumentacija:osobna iskaznica, fotografija 3 x 3,5 cm

Pomorska izobrazba Temeljne sigurnosti na brodu sastoji se od sljedećih cjelina:

Osobno preživljavanje – STCW A-VI/1-1
Osnove protupožarne zaštite – STCW A-VI/1-2
Elementarna prva pomoć – STCW A-VI/1-3
Osobna sigurnost i društvena odgovornost – STCW A-VI/1-4

Izobrazba se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela. Praktični dio izobrazbe sastoji se od uvježbavanja napuštanja broda/platforme pomoću brodice za spašavanje, korištenja osobnih sredstava za spašavanje, pneumatskih splavi za spašavanje (praktično uvježbavanje na bazenu Kantrida). Na protupožarnom poligonu uvježbava se gašenje požara pomoću raznih aparata za početno gašenje požara, prijenosnih PP aparata, pomoću hidrantskog stabilnog sustava gašenja, korištenja izolirajućih dišnih aparata i slično.

U sklopu elementarne prve pomoći provodi se uvježbavanje procedure reanimacije.

Detaljni prikaz programa izobrazbe

Za spašavanje života i imovine nužne su brza i stručna reakcija te adekvatna opremljenost.
U sklopu ovog tečaja naučit ćete upravljati brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom.

Trajanje izobrazbe: 3 dana
Valjanost svjedodžbe: 5 godina
Preduvjeti: 6 mjeseci priznate plovidbene službe
Dokumentacija: osobna iskaznica, fotografija 3 x 3,5 cm

Detaljni prikaz programa izobrazbe

Tečaj je u skladu sa zahtjevima STCW propisa A-V/1. i namijenjen obuci “bijelog osoblja” na brodovima.

Trajanje izobrazbe: 1 dan
Valjanost svjedodžbe: neograničeno
Preduvjeti: nema
Dokumentacija: osobna iskaznica,1 fotografija 3 x 3,5 cm

Pomorska izobrazba u slučaju opasnosti na brodu sastoji se od sljedećih cjelina koje nerijetko znače presudnu razliku u hitnim situacijama :

Komuniciranje u nuždi
Razumijevanje sigurnosnih informacija te uputa i signala opasnosti i pogibelji
Načini komuniciranja s drugim osobama na brodu
Pad čovjeka u more
Neposredan postupak
Korištenje pojasa za spašavanje
Sudjelovanje pri podizanju čovjeka iz mora
Napuštanje broda
Znak za napuštanje broda
Neposredni postupci
Poznavanje zbornih mjesta
Smještaj i oblačenje prsluka za spašavanje
Zatvaranje i otvaranje vodonepropusnih vrata
Prva pomoć
Postupci neposredno nakon nezgode
Neposredno pružanje pomoći ozlijeđenim osobama
Požar na brodu
Otkrivanje požara
Znak za požar
Neposredni postupci
Osnovno korištenje prijenosnih aparata za gašenje
Zatvaranje vatronepropusnih vrata

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Na tečaju protupožarne zaštite dobit ćete izrazito važno znanje is sljedećih cjelina :

Uvod i načela sigurnosti, Teorija gorenja, Nadzor požara na brodovima, Organizacija protupožarne zaštite na brodovima, Uvježbavanje pomoraca za gašenje požara, Postupci gašenja, Pregledi i popravak vatrogasnih sredstava i opreme, Opasnosti pri gašenju požara, Prva pomoć, Istraživanje požara te podnošenje izvješća.

Detaljni prikaz programa izobrazbe

Članovi posade na brodu, platformi ili jahti moraju prije prvog ukrcaja savladati program izobrazbe i položiti ispit iz temeljne sigurnosti na brodu. Temeljna sigurnost na brodu je, dakle, obvezna pomorska izobrazba u skladu s Međunarodnom Konvencijom o standardima za obuku, izdavanje svjedodžaba i držanje straže pomoraca. Svjedodžba Temeljne sigurnosti na brodu nužan je preduvjet za ukrcaj na brod, platformu ili jahtu, bez obzira u kojem se svojstvu osoba ukrcava.

Trajanje izobrazbe:6 dana
Valjanost svjedodžbe:5 godina
Preduvjeti:nema
Dokumentacija:osobna iskaznica, fotografija 3 x 3,5 cm

Pomorska izobrazba Temeljne sigurnosti na brodu sastoji se od sljedećih cjelina:

Osobno preživljavanje – STCW A-VI/1-1
Osnove protupožarne zaštite – STCW A-VI/1-2
Elementarna prva pomoć – STCW A-VI/1-3
Osobna sigurnost i društvena odgovornost – STCW A-VI/1-4

Izobrazba se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela. Praktični dio izobrazbe sastoji se od uvježbavanja napuštanja broda/platforme pomoću brodice za spašavanje, korištenja osobnih sredstava za spašavanje, pneumatskih splavi za spašavanje (praktično uvježbavanje na bazenu Kantrida). Na protupožarnom poligonu uvježbava se gašenje požara pomoću raznih aparata za početno gašenje požara, prijenosnih PP aparata, pomoću hidrantskog stabilnog sustava gašenja, korištenja izolirajućih dišnih aparata i slično.

U sklopu elementarne prve pomoći provodi se uvježbavanje procedure reanimacije.

Detaljni prikaz programa izobrazbe

MEDICINSKI TEČAJEVI

Tečaj se odvija u skladu sa zahtjevima STCW VI/4-1. Namijenjen je svim pomorcima koji će pružati medicinsku prvu pomoć na brodu.

Trajanje izobrazbe:3 dana
Valjanost svjedodžbe:5 godina
Preduvjeti:Temeljna sigurnost na brodu
Dokumentacija: osobna iskaznica, fotografija 3 x 3,5 cm

Pribor prve pomoć, Struktura i funkcije tijela, Toksikološke opasnosti, Priručnik prve pomoći kod nesreća s opasnim teretom, MFAG, Pregled pacijenta, Povrede kralježnice, Opekline, oparotine, učinci vrućine i hladnoće, Lomovi i iščašenja, Ozljede mišića, Zdravstvena zaštita spašenih osoba, Radijsko medicinsko savjetovanje, Farmakologija, Sterilizacija, Srčani udar, Utapanje i asfiksija.

Detaljni prikaz programa izobrazbe

Tečaj ispunjava zahtjeve STCW konvencije sekcija VI/ 4-2. Namijenjen je svim pomorcima koji su odgovorni za medicinsku skrb na brodu.

Trajanje izobrazbe: 5 dana
Valjanost svjedodžbe: 5 godina
Preduvjeti: Pružanje 1. medicinske pomoći
Dokumentacija: osobna iskaznica, 1 fotografija 3 x 3,5 cm

Prva pomoć, Skrb o unesrećenima, Njega bolesnika, Bolesti, hitna stanja, spolno prenosive, tropske i zarazne bolesti, Zlouporaba alkohola i droga, Njega zubi, Ginekologija, trudnoća i porod, Medicinska skrb o spašenim osobama uključujući pogibelj, hipotermiju i izlaganje hladnoći, Smrt na moru, Pomoć od strane trećih osoba.

Detaljni prikaz izobrazbe

Članovi posade na brodu, platformi ili jahti moraju prije prvog ukrcaja savladati program izobrazbe i položiti ispit iz temeljne sigurnosti na brodu. Temeljna sigurnost na brodu je, dakle obvezna pomorska izobrazba u skladu s Međunarodnom Konvencijom o standardima za obuku, izdavanje svjedodžaba i držanje straže pomoraca. Svjedodžba Temeljne sigurnosti na brodu nužan je preduvjet za ukrcaj na brod, platformu ili jahtu, bez obzira u kojem se svojstvu osoba ukrcava.

Trajanje izobrazbe:6 dana
Valjanost svjedodžbe:5 godina
Preduvjeti:nema
Dokumentacija:osobna iskaznica, fotografija 3 x 3,5 cm

Pomorska izobrazba Temeljne sigurnosti na brodu sastoji se od sljedećih cjelina:

Osobno preživljavanje – STCW A-VI/1-1
Osnove protupožarne zaštite – STCW A-VI/1-2
Elementarna prva pomoć – STCW A-VI/1-3
Osobna sigurnost i društvena odgovornost – STCW A-VI/1-4

Izobrazba se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela. Praktični dio izobrazbe sastoji se od uvježbavanja napuštanja broda/platforme pomoću brodice za spašavanje, korištenja osobnih sredstava za spašavanje, pneumatskih splavi za spašavanje (praktično uvježbavanje na bazenu Kantrida). Na protupožarnom poligonu uvježbava se gašenje požara pomoću raznih prenosivih aparata za početno gašenje požara, prijenosnih PP aparata, pomoću hidrantskog stabilnog sustava gašenja, korištenja izolirajućih dišnih aparata i slično.

U sklopu elementarne prve pomoći provodi se uvježbavanje procedure reanimacije.

Detaljni prikaz programa izobrazbe

PUTNIČKI I RORO BRODOVI

Sredstva za spašavanje, Raspored za uzbunu i upute u nuždi, izlazi za nuždu, komunikacije s putnicima i pomaganje putnicima, Upravljanje skupinama ljudi u izvanrednim okolnostima, Pružanje usluge putnicima u putničkim prostorima, Upravljanje ljudskim ponašanjem u izvanrednim okolnostima, Sigurnost putnika, tereta i cjelovitost trupa itd.

Članovi posade pohađaju tečaj u trajanju od 2 dana.

Trajanje izobrazbe:3 dana
Valjanost svjedodžbe: 5 godina
Preduvjeti: nema
Dokumentacija:osobna iskaznica, fotografija 3 x 3,5 cm

Detaljni prikaz program izobrazbe

GMDSS pOMORSKE KOMUNIKACIJE

Tečaj se provodi u skladu sa zahtjevima STCW IV/2

Trajanje izobrazbe: 3 dana
Valjanost svjedodžbe: neograničeno
Preduvjeti: nema
Dokumentacija: osobna iskaznica,1 fotografija 3 x 3,5 cm

Načela pomorskih komunikacija, GMDSS, Svjetski pomorski sustav pogibelji i sigurnosti, GMDSS komunikacijski sustavi; DSC sustav, VHF, EPIRB i SART, NAVTEX, Pomorska sigurnosna izvješća MSI, Uzbunjivanje SAR komunikacije, Komunikacije pogibelji, hitnosti i sigurnosti, Postupci općih komunikacija, Obvezni postupci kod obavljanja radio službe, Komunikacija na engleskom jeziku.

Detaljni prikaz program izobrazbe

Tečaj je namijenjen svim osobama koje su položile ispit Voditelja brodice B prije uvođenja dijela tečaja koji se odnosi na pomorske komunikacije. Polaznici upoznaju odredbe vezane za uspostavljanje veza putem VHF radio postaja, procedure pogibelji hitnosti i sigurnosti, opći postupci komunikacija s brodovima i obalnim radio postajama, upoznaju osnove GMDSS sustava pomorske komunikacija itd.

Trajanje izobrazbe: 1 dan
Valjanost svjedodžbe: neograničeno
Preduvjeti: nema
Dokumentacija; osobna iskaznica , fotografija 3 x 3,5 cm

SIGURNOSNA ZAŠTITA

Trajanje izobrazbe: 1 dan
Valjanost svjedodžbe: trajno

Preduvjeti: nema
Dokumentacija: osobna iskaznica , fotografija 3 x 3,5 cm

Detaljni prikaz programa izobrazbe

Svjedodžbu su dužne steći sve osobe koje obavljaju poslove na brodu koji mora udovoljavati odredbama ISPS Pravilnika, osobe koje su imenovane za obavljanje sigurnosnih dužnosti, uključujući aktivnosti vezane uz suzbijanje piratstva i oružanih pljački.

Trajanje izobrazbe: 1 dan
Valjanost svjedodžbe: trajno
Preduvjeti: nema
Dokumentacija: osobna iskaznica, fotografija 3 x 3,5 cm

Detaljni prikaz programa izobrazbe

Časnici koji su imenovani za obavljanje sigurnosnih dužnosti u skladu s odredbama ISPS Pravilnika (uključujući sve aktivnosti vezane za piratstvo, oružane pljačke ili bilo kakve ostale ugroze) dužni su savladati program i položiti ispit izobrazbe prije ukrcaja na brod.

Trajanje izobrazbe: 2 dana
Valjanost svjedodžbe: trajno
Preduvjeti: 12 mjeseci plovidbene službe
Dokumentacija: osobna iskaznica , fotografija 3 x 3,5 cm

Detaljni prikaz programa izobrazbe

Termini pomorskih tečajeva

Prijavi se na željeni tečaj

Javiti ćemo Vam se čim stignemo.

Dugogodišnje iskustvo predavača, kako teoretsko tako i praktično, pomoći će vam da u cijelosti savladate sva potrebna znanja.
Tečajeve organiziramo kroz cijelu godinu, jednom mjesečno ili prema zahtjevima kandidata.
Naša tvrtka pomoći će Vam kod obnove i promjene svjedodžbi (breveta), a sve one kojima je želja otisnuti se na more, Nautički će centar osposobiti na brz, jasan i koristan način – profesionalnim školovanjem i vrhunskim savjetovanjem za snalaženje u stvarnim situacijama.

Predavači su profesionalni pomorci – kapetani duge plovidbe.

Nautički centar za obuku i osposobljavanje pomoraca sprema Vas za sve – od početnih tečajeva za prvi ukrcaj na brod do naprednih tečajeva za sve rankove prema uvjetima konvencije STCW 95.