SIGURNOST NA MORU

Članovi posade na brodu, platformi ili jahti moraju prije prvog ukrcaja savladati program izobrazbe i položiti ispit iz temeljne sigurnosti na brodu. Temeljna sigurnost na brodu je, dakle, obvezna pomorska izobrazba u skladu sa Međunarodnom Konvencijom o standardima za obuku, izdavanje svjedodžaba i držanje straže pomoraca. Svjedodžba Temeljne sigurnosti na brodu nužan je preduvjet za ukrcaj na brod, platformu ili jahtu, bez obzira u kojem se svojstvu osoba ukrcava.

Trajanje izobrazbe:6 dana
Valjanost svjedodžbe:5 godina
Preduvjeti:nema
Dokumentacija:osobna iskaznica, fotografija 3 x 3,5 cm

Pomorska izobrazba Temeljne sigurnosti na brodu sastoji se od sljedećih cjelina:

Osobno preživljavanje – STCW A-VI/1-1
Osnove protupožarne zaštite – STCW A-VI/1-2
Elementarna prva pomoć – STCW A-VI/1-3
Osobna sigurnost i društevna odgovornost – STCW A-VI/1-4

Izobrazba se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela. Praktični dio izobrazbe sastoji se od uvježbavanja napuštanja broda/platforme pomoću brodice za spašavanje, korištenja osobnih sredstava za spašavanje, pneumatskih splavi za spašavanje (praktično uvježbavanje na bazenu Kantrida). Na protupožarnom poligonu uvažbava se gašenje požara pomoću raznih prenosivih aparata za početno gašenje požara, prevozivih PP aparata, pomoću hidrantskog stabilnog sustava gasenja, korištenja izolirajucih dišnih aparata i slično.

U sklopu elemntarne prve pomoći provodi se uviježbavanje procedure reanimacije.

Detaljni prikaz programa izobrazbe

D17 / Rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice (STCW VI/2-1)
Trajanje izobrazbe:3 dana
Valjanost svjedodžbe:5 godina
Preduvjeti:6 mjeseci priznate plovidbene službe
Dokumentacija: osobna iskaznica fotografija 3 x 3,5 cm

Detaljni prikaz programa izobrazbe

Tečaj je u skladu sa zahtjevima STCW propisa A-V/1.
Tečaj je namijenjen obuci bijelog osoblja na brodovima.

Trajanje izobrazbe: 1 dan
Valjanost svjedodžbe: neograničeno
Preduvjeti:nema
Dokumentacija: osobna iskaznica,1 fotografija 3 x 3,5 cm

Sadržaj:
Komuniciranje u nuždi
Razumijevaje sigurnosnih informacija i uputa “Upute i signali opasnosti i pogibli”
Načini komuniciranja s drugim osobama na brodu”
Pad čovjeka u more
Neposredan postupak
Korištenje pojasa za spasavanje
Sudjelovanje pri podizanju čovjeka iz mora
Napuštanje broda
Znak za napuštanje broda
Neposredni postupci
Poznavanje zbornih mjesta
Smještaj i oblačenje prsluka za spašavanje
Zatvaranje i otvaranje vodonepropusnih vrata
Zatvaranje i otvaranje vodonepropusnih vrata
Prva pomoć
Postupci neposredno nakon nezgode
Neposredno pružanje pomoći ozlijeđenim osobama
Požar na brodu
Otkrivanje požara
Znak za požar
Neposredni postupci
Osnovno korištenje prenosnih aparata za gašenje
Zatvaranje vatronepropusnih vrata

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Sadržaj : 

Uvod i načela sigurnosti,  Teorija gorenja,  Nadzor požara na brodovima,  Organizacija protupožarne zaštite na brodovima,  Uvježbavanje pomoraca za gašenje požara,  Postupci gašenja,  Pregledi i popravak vatrogasnih sredstava i opreme,  Opasnosti pri gašenju požara,  Prva pomoć,  Istraživanje požara izvješćivanje i tako dalje.

Detaljni prikaz programa izobrazbe

Članovi posade na brodu, platformi ili jahti moraju prije prvog ukrcaja savladati program izobrazbe i položiti ispit iz temeljne sigurnosti na brodu. Temeljna sigurnost na brodu je, dakle, obvezna pomorska izobrazba u skladu sa Međunarodnom Konvencijom o standardima za obuku, izdavanje svjedodžaba i držanje straže pomoraca. Svjedodžba Temeljne sigurnosti na brodu nužan je preduvjet za ukrcaj na brod, platformu ili jahtu, bez obzira u kojem se svojstvu osoba ukrcava.

Trajanje izobrazbe:6 dana
Valjanost svjedodžbe:5 godina
Preduvjeti:nema
Dokumentacija:osobna iskaznica, fotografija 3 x 3,5 cm

Pomorska izobrazba Temeljne sigurnosti na brodu sastoji se od sljedećih cjelina:

Osobno preživljavanje – STCW A-VI/1-1
Osnove protupožarne zaštite – STCW A-VI/1-2
Elementarna prva pomoć – STCW A-VI/1-3
Osobna sigurnost i društevna odgovornost – STCW A-VI/1-4

Izobrazba se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela. Praktični dio izobrazbe sastoji se od uvježbavanja napuštanja broda/platforme pomoću brodice za spašavanje, korištenja osobnih sredstava za spašavanje, pneumatskih splavi za spašavanje (praktično uvježbavanje na bazenu Kantrida). Na protupožarnom poligonu uvažbava se gašenje požara pomoću raznih prenosivih aparata za početno gašenje požara, prevozivih PP aparata, pomoću hidrantskog stabilnog sustava gasenja, korištenja izolirajucih dišnih aparata i slično.

U sklopu elemntarne prve pomoći provodi se uviježbavanje procedure reanimacije.

Detaljni prikaz programa izobrazbe

MEDICINSKI TEČAJEVI

Tečaj se odvija u skladu s zahtjevima STCW VI/4-1. Namijenjen je svim pomorcima  koji će pružati medicinsku prvu pomoć na brodu.

Trajanje izobrazbe:3 dana
Valjanost svjedodžbe:5 godina
Preduvjeti:Temeljna sigurnost na brodu
Dokumentacija: osobna iskaznica, fotografija 3 x 3,5 cm

Sadržaj :  Pribor p rve pomoć i, Struktura i funkcije tjela, Toksikološke opasnosti, Priručnik prve pomoći kod nesreća s opasnim teretom, MFAG, Pregled pacijenta, Povrede kralježnice, Opekline, oparotine, učinci vrućine i hladniće, Lomovi i iščašenja, Ozljede mišića, Zdravstvena zaštita spašenih osoba, Radijsko medicinsko savjetovanje, Farmakologija, Sterilizacija, Srčani udar, Utapanje i asfikcija.

Detaljni prikaz programa izobrazbe

Tečaj ispunjava zahtjeve STCW konvencije sekcija VI/ 4-2.  Namijenjen je svim pomorcima koji su odgovorni za medicinsku skrb na brodu.

Trajanje izobrazbe: 5 dana
Valjanost svjedodžbe: 5 godina
Preduvjeti: Pružanje 1. medicinske pomoći
Dokumentacija: osobna iskaznica, 1 fotografija 3 x 3,5 cm

Sadržaj :  Prva pomoć,  Skrb o unesrećenima,  Njega bolesnika, Bolesti, hitna stanja, spolno prenosive, tropske i zarazne,  Zlouporaba alkohola i droga,  Njega zubi,  Ginekologija, trudnoća i porod,  Medicinska skrb o spašenim osobama uključujući pogibelj, hipotermiju i izlaganje hladnoći,  Smrt na moru, p omoć od strane trećih osoba itd.

Detaljni prikaz izobrazbe

Članovi posade na brodu, platformi ili jahti moraju prije prvog ukrcaja savladati program izobrazbe i položiti ispit iz temeljne sigurnosti na brodu. Temeljna sigurnost na brodu je, dakle, obvezna pomorska izobrazba u skladu sa Međunarodnom Konvencijom o standardima za obuku, izdavanje svjedodžaba i držanje straže pomoraca. Svjedodžba Temeljne sigurnosti na brodu nužan je preduvjet za ukrcaj na brod, platformu ili jahtu, bez obzira u kojem se svojstvu osoba ukrcava.

Trajanje izobrazbe:6 dana
Valjanost svjedodžbe:5 godina
Preduvjeti:nema
Dokumentacija:osobna iskaznica, fotografija 3 x 3,5 cm

Pomorska izobrazba Temeljne sigurnosti na brodu sastoji se od sljedećih cjelina:

Osobno preživljavanje – STCW A-VI/1-1
Osnove protupožarne zaštite – STCW A-VI/1-2
Elementarna prva pomoć – STCW A-VI/1-3
Osobna sigurnost i društevna odgovornost – STCW A-VI/1-4

Izobrazba se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela. Praktični dio izobrazbe sastoji se od uvježbavanja napuštanja broda/platforme pomoću brodice za spašavanje, korištenja osobnih sredstava za spašavanje, pneumatskih splavi za spašavanje (praktično uvježbavanje na bazenu Kantrida). Na protupožarnom poligonu uvažbava se gašenje požara pomoću raznih prenosivih aparata za početno gašenje požara, prevozivih PP aparata, pomoću hidrantskog stabilnog sustava gasenja, korištenja izolirajucih dišnih aparata i slično.

U sklopu elemntarne prve pomoći provodi se uviježbavanje procedure reanimacije.

Detaljni prikaz programa izobrazbe

PUTNIČKI I RORO BRODOVI

Sredstva za spašavanje, Raspored za uzbunu i upute u nuždi, izlazi za nuždu, komunikacije s putnicima i pomaganje putnicima, u pravljanje skupinama ljudi u izvanrednim okolnostima, puranje usluge putnicima u putničkim prostorima, upravljanje ljudskim ponašanjem u izvanrednim okolnostima, sigurnost putnika, tereta i cjelovitost trupa itd.

Članovi posade pohađaju tečaj u trajanju od 2 dana.

Trajanje izobrazbe:3 dana
Valjanost svjedodžbe: 5 godina
Preduvjeti: nema
Dokumentacija:osobna iskaznica, fotografija 3 x 3,5 cm

Detaljni prikaz program izobrazbe

GMDSS pomorske komunikacije

Tečaj se provodi u skladu sa zahtjevima STCW IV/2

Trajanje izobrazbe: 3 dana
Valjanost svjedodžbe: neograničeno
Preduvjeti: nema
Dokumentacija: osobna iskaznica,1 fotografija 3 x 3,5 cm

Sadržaj :  Načela pomorskih komunikacija, GMDSS, Svjetski pomorski sustav pogibelji i sigurnosti, GMDSS komunikacijski sustavi; DSC sustav, VHF, EPIRB i SART, NAVTEX, pomorska sigurnosna izvješća MSI, uzbunjivanje SAR komunikacije, komunikacije pogibelji, hitnosti i sigurnosti, Postupci opčih komunikacija, obvezni postupci kod obavljanja radio službe, komunikacija na engleskom jeziku.

Detaljni prikaz program izobrazbe

Tečaj je namjenjen svim osobama koje su položile ispit Voditelja brodice B prije uvođenja dijela tečaja koji se odnosi na pomorske komunikacije.  Polaznici upoznaju odredbe vezane za uspostavljanje veza putem VHF radio postaja, procedure pogibelji hitnosti i sigurnosti, opći postupci komunikacija sa brodovima i obalnim radio postajama, upoznaju osnove GMDSS sustava pomorske komunikacija itd.

Trajanje izobrazbe: 1 dan
Valjanost svjedodžbe: neograničeno
Preduvjeti: nema
Dokumentacija; osobna iskaznica , fotografija 3 x 3,5 cm

SIGURNOSNA ZAŠTITA

Trajanje izobrazbe: 1 dan
Valjanost svjedodžbe: trajno
Preduvjeti: nema
Dokumentacija: osobna iskaznica
fotografija 3 x 3,5 cm

Detaljni prikaz programa izobrazbe

Napomena: svjedodžbu su dužne steći sve osobe koje obavljaju poslove na brodu koji mora udovoljavati odredbama ISPS Pravilnika, koje su imenovane za obavljanje sigurnosnih dužnosti, ukljućujući aktivnosti vezane uz suzbijanje piratstva i oružanih pljaćki.

Trajanje izobrazbe: 1 dan
Valjanost svjedodžbe: trajno
Preduvjeti: nema
Dokumentacija: osobna iskaznica
fotografija 3 x 3,5 cm

Detaljni prikaz programa izobrazbe

Časnici  koji su imenovani za obavljanje sigurnosnih duznosti u skladu sa odredbama ISPS Pravilnika (uključujući sve aktivnosti vezane za piratsvo, oružane pljaćke ili bilo kakove ostale ugroze) dužni su savladati program i položiti ispit izobrazbe prije ukrcaja na brod.

Trajanje izobrazbe: 2 dana
Valjanost svjedodžbe: trajno
Preduvjeti: 12 mjeseci plovidbene službe
Dokumentacija: osobna iskaznica , fotografija 3 x 3,5 cm

Detaljni prikaz programa izobrazbe

Termini pomorskih tečajeva

Prijavi se na željeni tečaj

Javiti ćemo Vam se čim stignemo.

Dugogodišnje iskustvo predavača, kako teoretsko tako i praktično, pomoći će vam da u cijelosti savladate potrebna znanja. Tečajeve organiziramo kroz cijelu godinu, jednom mjesečno ili prema zahtjevima kandidata. Naša tvrtka pomoći će Vam kod obnove i promjene svjedodžbi (breveta), a svima onima kojima je želja otisnuti se na more, Nautički centar će pomoći profesionalnim školovanjem i savjetovanjem koje garantira dugogodišnje iskustvo. Predavači su profesionalni pomorci – kapetani duge plovidbe.

Nautički centar za obuku i osposobljavanje pomoraca nudi od početnih tečajeva za prvi ukrcaj na brod do naprednih tečajeva za sve rankove prema uvjetima konvencije STCW 95.