Pomorska učilište MTC OCEANUS profesionalno je pomorsko učilište koje obavlja pomorske izobrazbe profesionalnih pomoraca, djelatnika od-obalnih objekata (platformi), profesionalnih zapovjednika jahti i nautičara, za stjecanje pomorskih zvanja i svjedodžbi o osposobljenosti pomoraca u skladu sa odredbama Međunarodne Konvencije o standardima za obuku, izdavanje svjedodžaba i držanje straže pomoraca 1978., kako je izmijenjena i dopunjena (STCW Konvencija – Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca), Pravilnikom o brodicama, čamcima i jahtama te ostalim relevantnim propisima.

Termini tečajeva

TEČAJEVI  Termin 1 Termin 2
Temeljna sigurnost na brodu 04.03.2023
Zapovjednik jahte kategorije A – do 100 BT 16.03.2023
Voditelj brodice C (30 BT) 16.03.2023
Voditelj brodice B (30 BT) za osobne potrebe po dogovoru po dogovoru
Ostali tečajevi na upit na upit

Zaplovimo zajedno

Pomorsko učilište MTC OCEANUS profesionalno je učilište koje obavlja pomorske izobrazbe profesionalnih pomoraca, djelatnika od-obalnijh instalacija, profesionalnih skipera i građanstva (nautičara).