Nesreće na moru neodvojivo su povezane s plovidbom. One ne biraju kategoriju plovila i podjednako su opasne za profesionalne pomorce kao i za rekreativce. Samo u razdoblju od 2014.-2021. godine u europskim je morima u 376 nesreća izgubljeno čak 563 života.  Svake godine, prema podacima europske Agencije za sigurnost na moru, bilježi se preko 2000 različitih pomorskih nesreća. Velika je ovo brojka koja služi kao ozbiljno upozorenje svima kojima je želja otisnuti se na more.

U Jadranskom moru svake se godine bilježi na desetak sudara s ozbiljnim posljedicama, a rastući turizam i s njime povezan rastući broj brodica dodatno povećavaju rizik.

U gotovo 60% slučajeva, direktan je uzrok nesreća na moru ljudski faktor, tj. nepravovremena i neprimjerena reakcija. Sigurnost na moru stoga je itekako povezana s teoretskim i praktičnim znanjem o izbjegavanju sudara i ostalih nautičkih opasnosti.

 

Pravila su tu da se NE krše

Koliko god rezanje valova prekrasnog Jadrana smatrali avanturom koje ćete se dugo sjećati, bilo bi jako dobro ove se avanture sjećati se s osmijehom na licu. Stoga obratite pozornost na nekoliko osnovnih informacija koje svaki odgovorni nautičar mora znati baš u svakom trenutku kako bi uspješno izbjegao nesreće na moru.

 

Svjetla

Noćna plovidba ne mora biti noćna mora!

Sve što trebate je poznavati različite vrste svjetala kako biste uspješno prepoznali tip brodice koju gledate i smjer njezinog kretanja te naravno – izbjegli sudar.

Osnovna brodska svjetla su:

Jarbolno svjetlo – svjetlo bijele boje koje stalno svijetli u luku od 225 stupnjeva

Bočna svjetlapoznata još i kao navigacijska svjetla zelene i crvene su boje. Zeleno je svjetlo uvijek na desnom boku, a crveno na lijevom te stalno svijetle u luku od 112,5 stupnjeva

Krmeno svjetlosvjetlo bijele boje koja stalno svijetli u luku od 135 stupnjeva, postavljeno što je moguće bliže krmi

Svjetlo za tegljenjesvjetlo žute boje za koje vrijede ista pravila kao i kod krmenog svjetla

Kružno svjetlosvjetlo koje stalno svijetli u luku od 360 stupnjeva (može biti bijele, zelene ili crvene boje ovisno o tipu brodice)

Bljeskajuće svjetlosvjetlo koje se vidi kao bljesak i to u uvijek pravilnim razmacima od 120 bljeskova ilo više u 1 minuti

 

 

 

Pravila izbjegavanja sudara

Odlučna, pravodobna i stručna reakcija uvelike smanjuju šanse za sudare na moru. Okolnosti su bitne, no važno je zapamtiti kako upravo vaše radnje presudno utječu na sigurnost plovidbe. Donosimo nekoliko čestih situacija pri susretu brodica u kojima vrijede jasna pravila kojih se treba pridržavati.

 

Suprotni kursoviako se dva plovila s mehaničkim pogonom kreću u suprotnim kursovima svaki od njih mora svoj kurs (smjer kretanja) promijeniti u desno tako da se sigurno mimoiđu lijevim bokom

 

Presijecanje kursovaako se kursovi dva plovila s mehaničkim pogonom presijecaju i postoji jasna mogućnost sudara, ukloniti se mora ono plovilo koje preko svoje desne stane vidi drugo plovilo. Ovdje dakle vrijedi pravilo desne strane, tj. plovilo s desne strane ima prednost te mu se s “puta” uklanjamo okretom u desno i zaobilazimo ga iza njegove krme.

 

Pretjecanje plovilo koje pretječe uvijek mora zaobići plovilo koje sustiže što je i posve logično

 

Plovidba u tjesnacimakada plovite kroz tjesnace vrijedi pravilo držanja desne strane i to što je više moguće, svako sidrenje u uskim kanalima treba se izbjegavati, a ako se približavate zavoju morate se oglasiti jednim dugim zviždukom (4-6 sekundi trajanja), na koji plovilo iza zavoja odgovara istim takvim.

 

Zaključak

Za kraj upamtite – svaki brod na mehanički pogon koji plovi s puta se baš svaki put mora ukloniti:

– brodu koji ne može manevrirati

– brodu s ograničenom sposobnošću manevriranja

– ribarskom brodu

– jedrenjaku

 

Ovo je, naravno, samo mali dio pravila koje svaki nautičar treba poznavati prilikom upravljanja brodicom kao i prilikom polaganja ispita za voditelja brodice.

Naš stručni tim spreman vas je “naoružati” potrebnim znanjem za najsigurniju plovidbu i uspješno polaganje ispita. Prve slobodne termine tečajeva pronađite ovdje.

 

Termini pomorskih tečajeva

More Posts You May Find Interesting